اعلاميه حزب پان ايرانيست و سازمانهای همگرایی ملی ایرانیان "هما" در باره كشتار كردهاى سوريه
 

هم میهنان گرامی،
              

کردستان سوریه، همچون هر سرزمین کردنشین دیگر، پاره ی تن ایران است.
کوشندگان پان ایرانیست و سازمانهای همگرایی ملی ایرانیان "هما" ، همدل و همصدا با دیگر ایرانیان میهن پرست، اقدامات تجاوزکارانه و توسعه طلبانه ی دولت خودکامه و نژادپرست ترکیه در حمله ی وحشیانه هوایی و زمینی به سرزمین های کردنشین سوریه، و بمباران و قتل عام هم تباران کرد آن سوی مرز را محکوم می کنند و نفرت و انزجار خود را نسبت به بی تفاوتی و انفعال حکومت غیرملی جمهوری اسلامی در برابر این تجاوز آشکار و ظالمانه ی رژیم سرکوبگر اردوغان که متضمن نقض قواعد اخلاقی و انسانی و موازین حقوق بشر و اصول شناخته شده ی حقوق بین الملل است، اعلام می دارند و از همه ی جهانیان می خواهند که در برابر این فجایع خونین سکوت نکنند.

ایرانیان غیرتمند، و به ویژه کوشندگان نهضت پان ايرانيسم و سازمانهای همگرایی ملی ایرانیان "هما" ، در هر کجای ایران و جهان که زندگی می کنند بايد كه با تمام توش و توان، دفاع و پشتیبانی خود را از هم تباران کرد بويژه مردم مظلوم غير نظامى در كردستان سوریه كه اينگونه وحشيانه مورد تجاوز نیروهای نظامی رژیم نژادپرست ترکیه واقع شده اند، به گوش جهانیان برسانند تا اين كشتار بى رحمانه متوقف گردد.

١٨مهرماه ١٣٩٨خورشيدى
حزب پان ایرانیست و شش سازمان از همگرایی ملی ایرانیان "هما"

  • سازمان فرهنگی سیاسی ایران پاد
  • سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست
  • سامانه پادشاهی خواهان ایران
  • حزب سکولار دمکرات ایران
  • کنگره رهایی ایران
  • نهاد مردمی