ملت قهرمان ایران،
 
بنابر آگاهینامه شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست صبح روز سه‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ گروهی که خود را نماینده دادستانی شماره ۳۳ مستقر در زندان اوین نامیده‌اند، بدون اخطار قبلی و با توسل به زور به محل منزل مسکونی بانو زهرا صفارپور دبیر کل حزب پان ایرانیست که در حال حاضر در سفر خارج از کشور هستند، وارد شدند و اقدام به پلمب و مهر و موم زیرزمین منزل شخصی ایشان که به عنوان دفتر کار و کتابخانه از آن استفاده می‌شده است و همچنین دستشویی و موتورخانه ساختمان مذکور نموده اند.
 
کنگره رهایی ایران و سازمانهای همسو ضمن محکوم کردن این اقدام ناشایست و غیر انسانی که تنها برای تحت فشار بیشتر قرار دادن خانواده ایشان صورت پذیرفته، خواستار لغو  فوری حکم دستگیری بانو زهرا صفارپور و همچنین اقدام سریع جهت فک پلمب ساختمان بوده و این اقدام را تلاشی مذبوحانه در راستای سرکوب  گسترده ندا های آزادی خواهانه میداند. 
 
کنگره رهایی ایران و دیگر سازمان های همسو، همواره در کنار حزب پان ایرانیست ایستاده و در حال بررسی اقدامات لازم برای مقابله با این حرکت وحشیانه می باشد.
 
پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران

کنگره رهایی ایران و سازمانهای همسو:

  • سازمان فرهنگی سیاسی ایران پاد
  • سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
  • سامانه پادشاهی خواهان ایران
  • حزب سکولار دمکرات ایران
  • ملی گرایان مردم گرا
  • نهاد مردمی

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹