نخستین نشست هیات مدیریت هماهنگی برگزار شد.

نخستین نشست «هیات مدیریت هماهنگی» کنگره رهایی در روز شنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ برابر با ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ خورشیدی با نظارت و مدیریت اعضای «واحد نظارت بر انتخابات و رأی گیری ها» برگزار شد و اعتبارنامه‌های اعضای هیأت مدیریت هماهنگی به ایشان تقدیم گردید. در ادامه، به اتفاق آرا آقای دکتر ایمان فروتن به سمت رئیس هیأت مدیریت هماهنگی، بانو شیوا مقدم به عنوان دبیر هیأت و آقای کی پرویز ورجاوند به عنوان خزانه‌دار برگزیده شدند.
 
روابط عمومی و تبلیغات کنگره رهایی ایران افزون بر قدردانی از مشارکت هموندان و زحمات واحد نظارت بر انتخابات و رأی‌گیری‌ها ، آرزوی موفقیت و سربلندی برای هیأت مدیریت هماهنگی دارد.