ملت شریف ایران،
در چند روز گذشته شاهد حملات تروریستی در منطقه و  آسیب رسانی به کشورهای همجوار  بودیم که با توجه به اتفاقات چندین هفته اخیر اعم از کشتی ربایی، گروگان گیری و سایر اقدامات تروریستی، گمان دست داشتن سپاه پاسداران و سازمان های تروریستی وابسته به آن را در مجامع جهانی تقویت نموده که نتیجه این رفتارهای تحریک آمیز، سایه جنگ را بر روی کشورمان ایران انداخته است.
روابط عمومی و تبلیغات کنگره رهایی ایران هرگونه ماجراجویی و حرکاتی که منجر به جنگ افروزی در منطقه گردد را بشدت محکوم کرده و با توجه به اسناد ، مدارک، شواهد و اعتراف صریح فرمانده نیروی هوافضا، فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شخص آیت الله خامنه ای را مسئول عواقب ناشی از آن میداند و از مجامع جهانی خواستار شدت بخشیدن به تحریم های هوشمند بر علیه سازمان مافیایی و تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کلیه نهاد های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی می باشد.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
روابط عمومی کنگره رهایی ایران