هم میهنان گرامی،
با خشنودی و مسرت به آگاهی می‌رساند نخستین انتخابات هیات مدیریت هماهنگی کنگره رهایی ایران ‏با موفقیت به پایان رسیده است و برآیند آن به قرار زیر از طرف واحد نظارت برانتخابات اعلام گردید:

‏۶ منتخب از سوی اعضای کنگره رهایی ایران عبارتند از:
ایمان فروتن، شیوا مقدم، کی پرویز ورجاوند، نادر فرید، بهرام آبار و سهام سیاوش

در راستای انجام خدمت برای رهایی ایران و هم‌میهنانمان از چنگال رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، ‏روابط عمومی کنگره رهایی ایران برای منتخبین هیات مدیریت آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران