در سوگ سحر خدایاری

 

خبری هولناک و غم انگیز به انتشار رسید، سحر خدایاری بر اثر جراحات وارده درگذشت و تحت تدابیر امنیتی شدید در قم به خاک سپرده شد. آری دختر آبی در آتش جهل و استبداد مذهبی جان خود را از دست داد. تنها خواست سحر،  حضور در ورزشگاه و احساس برابری با مردان جامعه بود، و برای این حق مسلم، جان خود را از دست داد.
سحر مشعل جاودانه حق خواهی و برابری خواهی زنان ایران گشت .
زنان بخش جدایی ناپذیر جامعه ایران هستند. بخشی که بر خلاف تمام فشارها، سرکوب ها و تحقیرها همواره سعی در پیشرفت خود داشته و دارند و با استقامت در مطالبه گری ابتدایی ترین حقوق انسانی خود از جاکمیت فاسد جمهوری اسلامی، فصلی نو در مبارزات مدنی خشونت پرهیز آفریدند. 
بدینوسیله روابط عمومی کنگره رهایی ایران مراتب همدردی خود را با خانواده ماتمزده و سوگوار خدایاری اعلام داشته و خود را در اندوه وارده با ایشان همدل میداند
در پایان اعلام میداریم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بریاست سید ابراهیم رئیسی، رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده سحر خدایاری و همچنین دادستان پرونده مسئولین مرگ ایشان بوده و بزودی باید در پیشگاه ملت، پاسخگو باشند .
 
روابط عمومی کنگره رهایی ایران