بیانیه درباره محکومیت حکم دستگیری دبیرکل حزب پان ایرانیست
 
هم ­میهن گرامی
از سوی سازمان برونمرز حزب پان ایرانیست (سازمان همسوی کنگره رهایی ایران) آگاه شدیم که در سکوت خبری غیرقابل قبول رسانه­ها، حکم جلب بانو زهرا صفارپور دبیرکل حزب پان ایرانیست، بدون تفهیم جرم به ایشان ابلاغ شده است. خفقان شدید و ایجاد جو ناامنی و اجبار به سکوت آواهای آزادی خواه در درازای ۴۰ سال عمر حکومت ستمگر جمهوری اسلامی در راستای ایجاد رعب و وحشت همیشه ادامه داشته و دارد و جالب آنکه اینها همه با قوانین تدوینی خود رژیم نیز مغایرت داشته و در تضاد کامل می باشد.
کنگره رهایی ایران ضمن محکوم نمودن اینگونه برخوردها که مغایر با قوانین حقوق بشری، حقوق شهروندی و حتی نفی قانون اساسی خود نظام نیز هست خواستار لغو فوری حکم جلب بانو زهرا صفارپور، دبیرکل حزب با سابقه پان ایرانیست است.
 
پاینده ایران
کنگره رهایی ایران
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۲۲ جولای ۲۰۱۹