هم میهنان شریف مقیم آمریکا
از سال  ۲۰۰۲ تاکنون سازمان لابیگر نایاک که خود را شورای ملی ایرانیان در آمریکا معرفی می کند، با حمایت همه جانبه حکومت جمهوری‌اسلامی و با یدک کشیدن عنوان نمایندگی ایرانیان درآمریکا، به دفاع و پشتیبانی از سیاستهای جمهوری اسلامی پرداخته است.
بررسی تحرکات اخیر این سازمان نشان از ضرورت ایستادگی در برابر این مرکز لابیگری جمهوری اسلامی است تا به همگان بویژه نهادهای دولتی آمریکا اعلام داریم که نایاک بهیچ وجه دغدغه آزادی و  حقوق بشر در  ایران را نداشته و ندارد و هرگز اجازه نمی دهیم تا  برای حفظ منافع جمهوری اسلامی، عنوان نمایندگی ایرانیان را به یدک کشد.
به همین مناسبت کنگره رهایی ایران از کلیه هموطنان و تشکلهای سیاسی دعوت می کند تا با حضور فعال خود در اجتماع بزرگی که به همین مناسبت در روز آدینه ۱۹ جولای  در مقابل دفتر این سازمان در واشینگتن دی سی برگزار می گردد گردهم آمده و فریاد بر آورند که نایاک نماینده ایرانیان نبوده و نیست.
نشانی مکان و زمان تجمع
1629 K St. NW. Washington DC 2000
آدینه، ۱۹ جولای 
ساعت ۱ تا ۳ بعد از ظهر 
پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
 
روابط عمومی کنگره رهایی ایران
۱۶ ژولای ۲۰۱۹