اعلام نتیجه رای گیری انتخاب اعضای کارگروه نظارت بر انتخابات کنگره رهایی ایران

با پایان مهلت انتخابات واحد نظارت بر انتخابات و رای گیر ها در روز  یکشنبه ۱۴ ژوئیه (جولای) ۲۰۱۹ و کنترل درستی آرا توسط  کارگروه ساختار و آیین نامه، از شش کاندید بدست آوردن این مسئولیتِ کنگره رهایی ایران، بانو ناهید نقوی و آقای سیامک رفیع زاده هریک با ۲۹ رای و آقای مازیار ظفری با ۲۶ رای هموندان به این مهم  نائل شدند. این رویداد مهم که نمایانگر و بنیان دموکراسی است با کمک تکنولوژی نوین با دقت و امنیت بالا در ساختار کنگره رهایی ایران میسر گردیده و امید است این قدم های کوتاه اما استوار در راستای آزادی ایران موثر واقع شود.

هموندانی که خود را نامزد نموده بودند: ٦ هموند
هموندانی که در رای گیری شرکت نمودند : ۴٨ هموند
تعداد کل آرای ریخته شده به صندوق رای: ١٢٦ رای