دومین نشست همگانی هموندان کنگره رهایی ایران در ماه ژوئن روز یکشنبه ۲۳ از ساعت  ۱۰ بامداد غرب امریکا، ۱۳:۰۰ شرق امریکا،۱۹:۰۰ اروپای مرکزی با حضور ۴۴ نفر از هموندان کنگره برگزار گردید.

این نشست در دو بخش گزارش مدیران کارگروه ها به همراه پرسش و پاسخ و بخش گفتگو آزاد و تبادل نظر برگزار گردید که در طی آن هموندان با آخرین فعالیت های کنگره رهایی آشنا شدند و به پرسش و پاسخ با مدیران کارگروه‌ها پرداختند. همچنین در بخش گفتگو آزاد و تبادل نظر، پیشنهاداتی از سوی هموندان مطرح گردید که در نظر گرفته شد این پیشنهادات از طرف کارگروه مربوطه پیگیری شود.