به کوشش هموندان گرامی بانو نسار حسامی و جناب آقایان دکتر بهرام آبار و دکتر بابک سینا، روز شنبه ۲۹ ژوئن ۲۰۱۹ در شهر کلن آلمان در مقابل کلیسای تاریخی دُم (Dom)، کنش اطلاع رسانی در مورد کنگره رهایی ایران و جنایات جمهوری اسلامی برگزار گردید که در ادامه گزارش روزنامه کیهان لندن ارائه می‌گردد.