تلاش های مدنی و بدون خشونت قشر های وسیعی از ملت ایران که طی تظاهرات اعتراضی  گسترده و یا مقطعی از دیماه ۱۳۹۶ آغاز و تاکنون ادامه یافته است، حاوی شعارها و درخواست هائی است که مسئولیت مشکلات اقتصادی، معیشتی و مدنی را مستقیما متوجه مقامات عالی جمهوری اسلامی و سیاست هایشان نموده و خط بطلانی بر جناح های حکومتی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب کشیده است.

 تلاش های مدنی و بدون خشونت قشر های وسیعی از ملت ایران که طی تظاهرات اعتراضی  گسترده و یا مقطعی از دیماه ۱۳۹۶ آغاز و تاکنون ادامه یافته است، حاوی شعارها و درخواست هائی است که مسئولیت مشکلات اقتصادی، معیشتی و مدنی را مستقیما متوجه مقامات عالی جمهوری اسلامی و سیاست هایشان نموده و خط بطلانی بر جناح های حکومتی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب کشیده است.
 فراخوان های تظاهرات صنفی و یا مدنی کماکان ادامه دارد و حتی تعدادی از هم میهنان مبارز و شجاع به مبارزات اعتراضی فردی روی آورده اند که نوید بخش ورود مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران برای رهائی کشور از چنگال فرقه اسلامی و تبهکار حاکم بر ایران، به مرحله ای نوین و اعتلا یافته است.
 انتشار بیانه دوم ۱۴ نفر از فعالین مدنی و مبارز درون کشور که طی یک مطالبه فراجناحی و همگانی، خواهان “گذار کامل” و مسالمت آمیز از این رژیم” ایران ویران کن” و ”در آرزوی برخورداری حکومتی دموکراتیک و سکولار بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشر سر لوحه مجلس آینده اش برای تدوین و تبیین مدرنترین قانون اساسی عصر حاضر باشد” هستند، ترجمان بخش های زیادی از هدف و ماموریت تعدادی از سازمانهای سیاسی اپوزیسیون خارج کشور نیز بوده که خواهان برگزاری انتخاباتی آزاد برای تعیین نوع نظام سیاسی آینده ایران پس از حذف کلیت این رژیم تبهکار میباشند.
 کنگره رهایی ایران و سازمان‌های همسوی زیر ضمن پشتیبانی از این حرکت ملی و فراجناحی از همه هم میهنان آزادیخواه و سازمانهای سیاسی و مدنی همسو درخواست می نماییم که با حمایت از تلاش این فعالان و مبارزان مدنی هرچه سریعتر ایران را از ویرانی، نابودی  و تباهی ۴٠ ساله حاکمان اشغالگر ایران رهائی بخشیم.
 
۳۱ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ٢١ ژوئن ٢٠١٩
 
کنگره رهایی ایران و سازمان‌های همسو شامل:
حزب سکولار دمکرات ایران
سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست
نهاد مردمی