کارگروه ساختار و آیین نامه جدول زمانبندی رای گیری جهت تصویب اساس نامه پیشنهادی کنگره رهایی ایران را اعلام کرد.

کارگروه ساختار و آیین نامه با ارسال ایمیل به تمامی هموندان کنگره رهایی ایران جدول زمانبندی فرآیند رای گیری جهت تصویب اساسنامه پیشنهادی کنگره رهایی ایران را اعلام نمود.
بر این اساس تاریخ آغاز رای گیری آدینه ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ ساعت ۲۲:۰۰ گرینویچ، ۲۳:۰۰ اروپای مرکزی،  ۱۴:۰۰ غرب آمریکا و ۱۷:۰۰ شرق آمریکا تعیین شده است و  به مدت سه روز (۷۲ ساعت) بطول می­‌انجامد و در تاریخ دوشنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹ ساعت ۲۲:۰۰ گرینویچ، ۲۳:۰۰ اروپای مرکزی، ۱۴:۰۰ غرب آمریکا و ۱۷:۰۰ شرق آمریکا خاتمه می­یابد.
هموندانی که مایل به مشارکت در انتخابات تصویب اساسنامه پیشنهادی هستند، ابتدا وارد حساب کاربری خود شده و سپس کلید رای گیری را انتخاب نمایید. شما میتوانید با کلیک کردن اینجا مستقیما وارد برگه رای­ گیری شوید.
همچنین اساسنامه پیشنهادی را می­توانید از اینجا مطالعه کنید.