به دعوت روزنامه کیهان لندن، سخنگوی موقت کنگره رهایی ایران آقای دکتر ایمان فروتن میهمان مصاحبه دیداری بودند و در باره مواضع کنگره رهایی، اهداف و باورها، نقشه ها و برنامه های کنگره و همچنین برخی از معضلات جاری اپوزیسیون به بحث و گفتگو پرداختند که در ادامه توجه شما گرامیان را به دیدن این مصاحبه جلب مینماییم: