بیانیه شماره ۲ کنگره رهایی ایران

 

جنگ موهبت الهی است ! این جنگ بود که باعث پیروزی انقلاب و تداوم آن شد. روح الله خمینی
 
خطر تشدید تنش در منطقه در اثر سوءتفاهم یا وقوع یک حادثه  و شعله ورشدن جنگ بین جمهوری اسلامی آتش افروز با آمریکا بسیار واقعی است. سیاست های جنگ طلبانه ملایان، بهمراه ضربه زدن به منافع آمریکا و متحدان آن، نظیر حمله به چهار نفت کش تجاری در فجیره امارات متحده عربی، حمله های تروریستی به دو ایستگاه انتقال نفت در عربستان سعودی و پرتاب راکت به منطقه سبز بغداد که سفارت آمریکا در آن قراردارد و با انتساب این عملیات به نیروهای تروریستی نیابتی جمهوری اسلامی به سرکردگی قاسم سلیمانی، رویاروئی و بروز جنگی خانمانسوز را پیام میدهد.
اعزام نیروهای آمریکائی و ساز و برگ جنگی به خلیج فارس را نباید یک حرکت هشداردهنده و ترساننده جمهوری اسلامی از سوی آمریکا به حساب آورد. از آنجائیکه حکومت آخوندی بقای خود را در بروز جنگ جدیدی ارزیابی می کند، خامنه ای و ایادی بی وطن او ماندگاری را به قیمت نابودی کامل ایران و مردم آن مورد گزینه قرار داده اند .
کنگره رهائی ایران آرایش جنگی آمریکا در آبهای خلیج فارس را خطری جدی بشمار آورده و جنگ طلبی  وآتش افروزی سران دستار بند جمهوری اسلامی را محکوم می کند. در سال ١۳۵۹ خورشیدی ، ارتش ایران خطر حمله عراق را به رهبران آن زمان هشدار داد و این بار نیز ارتشیان ایران خواه ما، این هشدار را در مورد آرایش جنگی آمریکا بگوش خامنه ای رسانده ولی این آخوند جنگ طلب آنها را به ترس و مسامحه برای قبول خفت! متهم کرده است.
شعله ور شدن جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا فاجعه برانگیز بوده و موجب مرگ بسیاری از هم میهنان ما و نابودی زیرساخت های کشور خواهد شد. مردم ما باید بدانند که آخوند ها از این حمله آسیبی ندیده  و این مردم دربند ایران هستند که تاوان جاه طلبی و نادانی ملایان را میدهند.
گنگره رهایی ایران در این شرایط حساس و بحرانی، تنها راه بیرون رفت از این خطر جدی را اعتراض و تظاهرات میلیونی مردم علیه نظام مافیائی ملایان دانسته و از هم میهنان آزادیخواه و ایراندوست می خواهد  تا با اعتراض های همگانی و اعتصابهای سراسری، پیش از آنکه دیر شود، انزجار خود را از حکومت ملایان به جهانیان نشان دهند.
باشد تا با این تحرکات و اقدامات بموقع، مانع از بروز جنگ و پیامد های شوم آن شویم .
 
سوم خرداد ١۳۹٨ خورشیدی
٢٤ مه ٢٠١٩
کنگره رهایی ایران