لینک ویدئو معرفی کنگره 
بیانیه شماره ۱ کنگره رهایی ایران

 

کنگره رهایی ایران پس از ماهها تلاش هموندان خود، اینک که فعالانه برای تحقق هدف و ماموریت های خود گام در سپهر سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی می نهد، برای آگاهی هم میهنان و افکار عمومی جهان بطور اختصار کنگره را معرفی می نماید.
 
در دوران و قرن تكنولوژى، بدون يك ساختار مدرن و پيشرفته و دمكراتيك كه بتوان به آن تكيه كرد، بدون اينكه شايسته ترين ها و مسئولترين ها را در جايگاه درست قرار دهيم، بدون اينكه با انديشه های گوناگون تفاهم داشته باشيم، مبارزات بدون خشونت و به نتيجه رساندن پروژه های نافرمانى مدنى امكان پذير نميباشد. با سياست گذارى مناسب ومديريت پيشرفته همراه با هم آوايى و همصدايى، ما آن توانائی لازم را خواهیم داشت که از نظام مافياى ولايى جمهوری اسلامی به آسانى عبور كنيم.

براى بدست آوردن پيروزى بر عليه نظامى مافيايى ولايى ما ناگزير هستيم از روش هاى آرمانى، از شيوه ها يا از منش هاى قبيله اى گذر كنيم. تلاش ما این بوده که يك شاخصه هاى تشكيلاتى را در کنگره رهایی ایران ابداع كنيم كه بتواند تفاهم ها و همكارى ها را در همه سطوح آن آشكارا توصيف كند. افرادى متعهد و مسئول که دل در گرو رهایی ایران دارند در كنكره گردهم آیند و احزاب و سازمان های سياسي همسو نیز به جاى حذف افراد و كتمان حقايق سياسى، درکنار یکدیگر و با استقلال سازمانی برای اعتلای مبارزات درون و برون مرز همکاری نمایند.
كنگره رهايى ايران براى همبستگی مبارزان برون مرز و مبارزان درون مرز و سازمانها و احزاب همسو، كوشش ها وتلاش های فراوان كرده است كه با دقت بسيار ساختار عملياتى مدرن و دمکراتیک را تهيه و تنظيم نمايد. در ساختار کنگره، ديدگاه ها، شاخصه ها، شرح وظايف بدون تداخل و شرايط احراز مسئولیت ها، چگونگی مديريت و اختيارات و گردش كار، آنچنان طراحی و پیش بینی  شده است كه قادر است پروژه گذار و دوران گذار شهروندان كشور را هدايت، كنترل و مديريت نمايد.

نمودار سازمانی كنگره رهايى ايران نه تنها شيوه هاى دمكراتيك، خلاقيت، كارهای گروهى و شايسته سالارى را تعريف ميكند بلكه همكارى و همسويى را با ساير نهاد ها و احزاب سياسى كه با نقشه راه كنگره همسو و به آن باورمندند امکانپذیر ساخته و آنان را براى يك رهبرى و مديريت مستقل براى همكارى فرا ميخواند و اكثر نهادها، سازمانها و احزاب سياسى قادرخواهند بود که  بطور دمكراتيك و يكپارچه در يك اطاق فكر جمع شوند.
 
كنگره رهايى ايران از تداوم و ميل به كهنه گزينى عبور كرده و بصورت علمى و تخصصی توسعه يافته و داراى نظم انظباطى سيستماتيك و مدرن ساختارى است. از مديريت فرد سالارى گذر كرده و بهره گیری از ديدگاه هاى ژرف و عميق و گوناگون را در همه سطوح تصميم گيرى تاکید نموده است. مقررات، دستورالعمل ها و روشهای سازمانی كنگره يك خطى تدوين نشده و بعبارت ديگر مطلق گرا همچون آيه نازل شده نیست و خاصيت تبدیل يا تغيير در آن پیش بینی و بخوبی مشهود است.
 
هموندانی که در کنگره گرد هم آمده اند تعهد کرده اند که بعنوان يك فرزند آزادیخواه ایران آنچه در توان دارند با همه آنان كه ﻣﻬﺮ میهن در دل دارند براى سرنگونى نظام مافياى ولايى همكارى نمايند و ايران را به شهروندان شريف ايران بسپارند. ما امیدواریم در این برهه زمانی که جمهوری اسلامی در تنگناهای سیاسی و اقتصادی زیادی قرار گرفته و برای بقای خود از ویرانی ایران و یا سرکوب هرچه بیشتر فریادهای اعتراضی هم میهنان ابائی ندارد، با پشتیبانی سازمانهای همسو و هم میهنان درون و برونمرز، به آلترناتیوی برای سرنگونی این فرقه تبهکار بدل شده و قبل از بروز فاجعه های ملی و میهنی، سرزمینمان را از اشغالگران مذهبی و بیگانه پس گرفته و نظامی دمکراتیک و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر با حاکمیت ملت ایران برقرار کنیم.
 
کنگره رهایی ایران مقدم شما هم میهن آزادیخواه و ایراندوست را که برای رهایی سرزمینمان از حاکمیت این فرقه تبهکار و اشغالگر تلاش می نمائید، گرامی میدارد.
 
۴ شنبه، یکم خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۲ مه ۲۰۱۹ 
کنگره رهایی ایران