هم میهنان گرامی
"کنگره رهایی ایران" که با نام موقت "کنگره معتمدین مخالفان جمهوری اسلامی در برون مرز"  در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸ برابر با ۲۰ آذرماه ۱۳۹۷ اعلام موجودیت نموده بود مطابق روش نمای خود برای انتخاب نام دائمی کنگره در دو مرحله برای رای گیری مجازی اقدام نمود.
در مرحله نخست اعضا از میان ۶۷ نامی که از سوی هم میهنان و هموندان پیشنهاد شده بود، به 5 نام دلخواه خود رای دادند و در مرحله نهائی هموندان یکی از پنج نامی را که بیشترین آرا مرحله نخستین را کسب کرده بودند، برگزیدند و آرای خود را به صندوق مجازی رای واریز کردند و در نتیجه در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹  نام دائمی "کنگره رهایی ایران"  به عنوان نام منتخب هموندان انتخاب شد.
بدین ترتیب سامانه و شبکه های مجازی و موقت کنگره که با دامنه irandigitalcongress  فعال بود از این پس با نام انگلیسی جدید
  IRAN LIBERATION CONGRESS و در آدرس های جدید زیر در اختیار هم میهنان قرار میگیرد:
www.iranliberationcongress.org
 https://facebook.com/IranLiberationCongress https://instagram.com/iranliberationcongress  https://twitter.com/CongressIran?s=09
https://t.me/Iranliberationcongress
همچنین نشان جدید "کنگره رهایی ایران" به شرح پیوست می‌باشد.
امیدواریم با پشتیبانی هم میهنان آزادیخواه و ایراندوست، این کنگره بتواند قدم های موثری برای نیل به هدف و ماموریت‌های پیش بینی شده بردارد.

بامهر
کنگره رهایی ایران
شورای موقت مدیران اجرایی