از آنجائیکه در نشست عمومی کنگره در روز ۲۳ مارس ۲۰۱۹، با اتفاق نظر هموندان حاضر در نشست تصمیم گرفته شد که نام دائمی کنگره در اولین فرصت و قبل از آغاز تبلیغات گسترده کنگره، تعیین گردد، شورای موقت مدیران اجرائی کنگره از هموندان درخواست نمودند که در صورت تمایل، نام یا نام هایی که مد نظرشان میباشد را در اولین فرصت و تا قبل از روز یکشنبه، ۳۱ مارس، ساعت ۱۲ ظهر به وقت غرب آمریکا، ۳ بعد از ظهر شرق آمریکا، ۸ شب اروپای مرکزی به کار گروه موقت آئین نامه بفرستند.
 
پس از دریافت تمامی نام های پیشنهادی، نام دائمی کنگره معتمدین، از طریق رای گیری چند مرحله ای هموندان کنگره انتخاب خواهد شد. جدول زمانی مراحل رای گیری پس از دریافت تمامی پیشنهادات تدوین و به اطلاع هموندان خواهد رسید.
 
تعدادی از نام ها که توسط هموندان تا کنون پیشنهاد شده اند، عبارتند از:
•                          کنگره جهانی ایرانیان
•                          نهاد پشتیبانی و همبستگی ایرانیان
•                          سامانه پشتیبانان ملت ایران
•                          جبهه ایرانگرایان برای نجات ایران
•                          کنگره مجازی ایرانیان
•                          کنگره جهانی ایرانیان برای نجات ایران
•                          کنگره پشتیبانان ملت ایران
•                          انجمن پشتیبانی ملت ایران