در جلسه همگانی هموندان کنگره که در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۱۹ برگزار شد هموند گرامی آقای  دکتر تقی آل رضا اعلام نمودند که تا سقف ۲۵۰۰۰دلار هر هموندی مبلغی را بعنوان همیاری مالی به کنگره پرداخت نماید ایشان نیز به میزان آن مبلغ به صندوق کنگره واریز خواهند نمود.
با سپاس از پشتیبانی مالی دکتر آل رضا از کنگره و هموندانی که در همان جلسه مبالغی را تعهد نمودند، امید است سایر هموندان کنگره نیز از این فرصت استثنائی برای تقویت بنیان مالی کنگره استفاده کرده و با مشارکت خود هرچه سریعتر، منابع مالی کنگره به سقف ۵۰۰۰۰ دلار برسد.