به دعوت شورای موقت مدیریت کنگره معتمدین نشست همگانی هموندان کنگره در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۱۹ برگزار شد.
در این نشست پس از پخش سرود ملی ایران به موارد زیر پرداخته شد:
معرفی و آشنایی با اعضای جدید کنگره: جنابان روزبه آذر برزین، سیروس کریمی، محسن زندیه، سیاوش سهام، کاووس پهلوان، امیر بیگلر، شهرام صمدی، پویا بهرامی
معرفی و گفتگو با میهمانانی از درون ایران: که دو هم میهن در آن شرکت و پرسش های شرکت کنندگان در نشست را پاسخ دادند. همچنین یک هم میهن پیام شنیداری به این نشست فرستادند.
پیشنهاد آغاز روند انتخاب نام دائمی کنگره: از آنجائی که نام کنگره در حال حاضر یک نام موقت می باشد آقایان دکتر آبار و دکتر کیانزاد در این زمینه توضیحاتی دادند و مقرر شد در اولین فرصت دعوتی همگانی برای ارائه نام های پیشنهادی از سوی هموندان، فرستاده شود.           
پیشنهاد انجام یک همیاری کلان برای کنگره: آقای دکتر آل رضا اعلام نمودند که تا سقف 25000 دلار هر مبلغی که هر هموندی می پردازد به همان میزان ایشان به صندوق کنگره واریز خواهند نمود. در همین نشست تعدادی از هموندان پرداخت هائی را تعهد نمودند
گزارش کار گروه های موقت: کارگروه های زیر گزارش دادند 
کار گروه موقت روابط عمومی
کار گروه موقت ساختار و آئین نامه
کار گروه موقت مالی 
کار گروه موقت تکنولوژی  
کار گروه موقت اعتبار نامه – در حال تشکیل. در زمینه وظایف و مسئولیت های این کارگروه توضیحاتی ارائه شد.
کار گروه موقت روابط بین الملل – در حال تشکیل. در زمینه وظایف و مسئولیت های این کارگروه توضیحاتی ارائه شد.
کار گروه موقت رایزنی – در حال تشکیل. در زمینه وظایف و مسئولیت های این کارگروه توضیحاتی ارائه شد.
بحث آزاد : در این بخش هموندانی در مورد فعالیت های آینده کنگره مطالبی را عنوان نمودند و همچنین تصمیم گرفته شد که حداقل هر دو هفته یکبار نشست های همگانی برگزار شود.