تشکیل کارگروه های موقت و شورای موقت مدیریت کنگره

 

در راستای دست یابی و پیشبرد اهداف کنگره و بنا بر اهمیت تشکیل شورای موقت مدیریت کنگره که  در زمینه های مختلف اعم از ارایه خط مشی ها، استراتژیها و نوع و محتوا و کیفیت عملکرد های تمامی کار گروهها و  کلیه ساختار تشکیلاتی این کنگره فعالیت خواهد نمود، در جلسه عمومی‌ هموندان کنگره در تاریخ ۱۲ ژانویه با اتفاق نظر شرکت کنندگان در نشست موافقت شد که:

هماهنگ کنندگان کار گروههای مختلف به عنوان اعضای این شورای موقت با همکاری و هماهنگی های لازمه در درون این شورای موقت و بر حسب نشستهای زمان بندی شده چنین ساختاری را تشکیل داده تا با ارایه نقطه نظرات، ایده ها و پیشنهادات و بررسی و مطالعه همه جانبه نکات و مسایل مختلف، گردهمایی های لازمه را در زمانهای در نظر گرفته شده از طرف این شورای موقت انجام دهند.

نام کارگروهها وهماهنگ کنندگان موقت آنها بشرح زیر می باشند:

۱ – کارگروه موقت ساختار و آیین نامه: بانو فریبا اعتماد
۲ – کارگروه موقت روابط عمومی: آقای ایرج شاه ولایتی
۳ – کارگروه موقت امور مالی: آقای ایرج جاوید
۴ – کارگروه موقت تکنولوژی: آقای ایمان فروتن
۵ - کار گروه موقت حل اختلافات: آقای حسن کیانزاد
۶-  کارگروه موقت نظارت بر انتخابات
۷- کارگروه موقت اعتبار نامه