ILC PNG 250

 

به نام ایران

 درباره تحریف گاهشمار ایرانی

ملت بزرگ ایران،

در پی بیش از ۴۴ سال حکمرانی جمهوری اسلامی بر ایران، ضدیت این فرقه تبهکار با آداب و رسوم و فرهنگ کهن ایرانزمین بارها و بارها بر ایرانیان آشکار شده است. در آخرین اقدام، شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه ۱۸ مهرماه ۲۵۸۲ ایرانی (۱۴۰۲ هجری خورشیدی برابر با دهم اکتبر ۲۰۲۳) به ریاست آخوند ابراهیم رییسی، مصوبه‌ای با عنوان «تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن و ضمیمه تقویم رسمی کشور در سال ۱۴۰۳» (به شماره ۳۳۵۷) مورد تصویب قرار داد که در پی آن دو آیین کهن «یلدا» و «چهارشنبه سوری» با تغییر نام از تقویم رسمی حذف گردیده و درونمایه این آیین‌ها تحریف شدند.

آشکارا است که این اقدام نیز در ادامه سیاست‌های ایران ستیزانه حکومت ملاها، همچون تلاش در زدودن آیین نوروز به عنوان سرآغاز سال خورشیدی، یا دگرگونی نام سیزده‌بدر و غیره ، ناکام خواهد ماند؛ زیرا این آداب و رسوم ریشه در تاریخ هزاران ساله سرزمین ایران دارند و ملت ایران آنها را سینه به سینه و نسل به نسل منتقل کرده و تا زمانی که عاشقان ایران و فرهنگ کهن ایران وجود دارند پابرجا خواهند ماند.

همچنین شایان توجه است که حکومتگران به عمد آگاهی از این تحریف گستاخانه را برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در سالگرد اعتراضات آبان خونین ۱۳۹۸ به تاخیر انداختند، به این امید که در برنامه‌های گرامیداشت جاویدنامان خیزش آبان خونین خدشه‌ای وارد سازند.

کنگره رهایی ایران افزون‌بر گرامیداشت و ارزش نهادن بر یکایک آیین‌های کهن این مرز و بوم، و یاد و خاطره جاویدنامان راه آزادی میهن، تحریف گستاخانه گاهشمار ایرانی را محکوم کرده و باور دارد ملت ایران اراده خود را، همچون گرامیداشت روز هفتم آبان با نام کوروش بزرگ، بر حاکمیت دیکته کرده و گاهشمار ایرانی را همچنان پاس خواهند داشت.

 

پاینده ایران
زنده باد ملت دلیر ایران
کنگره رهایی ایران
چهارشنبه ۲۴ آبان دوهزار و پانصد و هشتاد و دو ایرانی برابر با پانزدهم نوامبر ۲۰۲۳
#آبان_ادامه_دارد
#ایران_هرگز_نخواهد_مرد
 
آگاهینامه کنگره رهایی ایران درباره تحریف آیینهای ایرانی