ILC PNG 250

به نام ایران

 

بیانیه هما-همگرایی ملی ایرانیان

 Homa insta Mahsa Day

تو نمردی، نامت رمز [مبارزه ما] شد.

هم‌میهن گرامی،

یکسال از جنایت وحشیانه قتل حکومتی مهسا [ژینا] امینی می‌گذرد. یک سال از خروش شجاعانه زنان و مردان دلیر ایرانی در گوشه و کنار گیتی سپری شد. خروشی که بسیاری از مردمان جهان را تحت تاثیر قرار داد و شگفت زده کرد. در این مدت، بیش از ۵۰۰ تن از دادخواهان مهسا، دخت ایران زمین، جان خود را برای دستیابی به کرامت انسانی و آزادی فدا کردند و توسط رژیم کودک کش جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و هزاران تن نیز دستگیر و زندانی شدند، اما مبارزه برای آزادی و زندگی همراه با کرامت انسانی همچنان ادامه دارد.

بیایید فراموش نکنیم که این رژیم برخلاف تبلیغات استمرار طلبان، اصلاح ناپذیر است و ما هرگز ایرانیان پیش از دی ماه ۱۳۹۶ خورشیدی یا آبان ۱۳۹۸ نخواهیم شد. فراموش نکنیم که ما آزادی‌خواهان بیشماریم و در نهایت کنار هم به پیروزی خواهیم رسید.

هما – همگرایی ملی ایرانیان در کنار گرامیداشت یاد و خاطره یکایک هم‌میهنانی که جان خود را فدای دستیابی به آرزوی ۴۴ ساله آزادی کرده‌اند، از شما ملت سرافراز ایران دعوت می‌کنیم تا با پیوستن به برنامه‌های اعتراضی در اینروز، بار دیگر بر خواسته بر حق خود، «نه به جمهوری اسلامی» پافشاری کنیم.


      پاینده ایران

     زنده باد ملت دلیر ایران

     هما-همگرایی ملی ایرانیان

     پنجشنبه۲۳ شهریور ۱۴۰۲ (۲۵۸۲) برابر با ۱۴ سپتامبر۲۰۲۳

  • جنبش توسعه و مدنیت ایرانیان
  • حزب سکولار دمکرات ایران
  • سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
  • سازمان زنان ایران
  • سازمان فرهنگی سیاسی ایران پاد
  • کنگره رهایی ایران