ILC PNG 250

 

به نام ایران

 

به مناسبت سالروز درگذشت شاهان پهلوی


جهان یادگار است و ما رفتنی
به گیتی نماند به جز مردمی
به نام نکو گر بمیرم رواست
مرا نام باید که تن مرگ راست
"فردوسی"

 

گذر زمان، بزرگترین آموزگار تاریخ است.
در روزگاری که حاکمان کنونی ایران بیش از چهل سال، کژی را به جای راستی و بدکرداری را به جای نیکوکاری به مردم ایران زمین می خوراندند و سعی در جایگزینی سرشت خوب مردم ایران با بدسگالی وجود خودشان می کردند و مست پیروزی در خیال مسمومشان بودند، پیکر بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران تاب نیاورد و از زیر خروارها سنگ برای یاری مردم دوباره بپا خاست و شمیم آزادی و رهایی و سربلندی ایران و ایرانی را در آسمان ایران پراکنده کرد.
امروز که اشک چشمان مردم ایران زمین همانند اشکان چشم شاه عاشق ایران در روز وداعشان با ایران هر روز جاریست، درک نگرانی پادشاه ایراندوست برایمان آسان شده و به داشتن چنین شخص گرانمایه و دلسوز وطن، بیش از پیش می بالیم. افسوس که بودنشان را در زمان خودش قدر ندانستیم .
اما بار دیگر تاریخ درسی عجیب به ما داد، در رویدادی شگفت این دو ابرمرد تاریخ معاصر ایران با اختلافی چندین ساله ولی به فاصله یک روز از میان ما رفتند، پدر و پسری که تاب دوری از وطن را نیاوردند و جاودانه شدند .
کاش می بودند و شاهد تولد نسلی می شدند که هیچگاه آنها را ندید ولی عاشقشان شد. نسلی که می داند نام ایران مدرن با نام پادشاهان پهلوی به یگانگی رسیده است وبا وجود تلاش های ناتمام هر روزه رژیم، فریاد زدن نامشان جانی تازه به کالبد نیمه جان ایران می دهد .
برماست که به جهت سپاسگزاری و قدردانی از آنچه رضاشاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر برای سربلندی ایرانیان و پایداری ایران یکپارچه کردند، در سالروز جاودانگی شان با انتشار بیانیه با هشتگ #پهلوی_سپاسگزاریم و تغییر نمایه های (لوگوها) شبکه های مجازی به فرتور بالا، در ۲۶ و ۲۷ ژوئیه برابر با ۴ و ۵ امرداد ماه، همراهی خود را با قدردانی ملت بزرگ ایران از این دو ابرمرد ایرانساز اعلام نماییم .
یاد و نام و کردار پادشاهان سربلند ایران، رضاشاه بزرگ و محمدرضا شاه پهلوی، بر لوح بلند تاریخ ایران و قلب مردم این سرزمین برای تمام دوران نگاشته شده و از یاد رفتنی نیست .
نامشان نیکو و روانشان مینو باد.

#پهلوی_سپاسگزاریم


احزاب و سازمانهای امضا کننده به ترتیب حروف الفبا:
آرت فاند -https://the-artfund.org
ایران چنج - https://www.iranchange.org
ایرانسانس - https://www.iranaissance.org
پاکان - https://www.pacan.us
جنبش توسعه و تمدن ایران - https://www.nafarmani.net
جنبش سکولار دموکراسی ایران - https://www.isdmovement.com
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) - https://irancpi.net
سازمان زنان ایران - https://iranianwomenvoice.org
کمپین دادخواهی - https://www.instagram.com/daadkhahi1
کنگره رهایی ایران - https://iranliberations.org/en
گروه خوارزمی - https://kharazmi.group
نهاد مردمی -https://www.nahademardomi.com

Pahlavi