ILC PNG 250

به نام ایران

 

بیانیه هما-همگرایی ملی ایرانیان

 دکتر حسن کیانزاد

هم‌میهن گرامی،

یک سال از درگذشت مبارز راستین راه آزادی و دمکراسی برای ایران، سرور دکتر حسن کیانزاد می‌گذرد. دکتر کیانزاد از اعضای قدیمی کهن حزب پان ایرانیست و یک دوستدار واقعی ایران و ایرانی بود. وی در درازای چهل و سه سال مبارزه صادقانه خود، از هیچ کوششی در راه همگرایی و نزدیک کردن گروه‌های مبارز به یک دیگر فروگذاری نکرد و در این راه همواره پیشتاز و ثابت قدم بود.

هما – همگرایی ملی ایران، یاد و خاطره ایشان را گرامی می‌دارد و  این فقدان را به خانواده بزرگ حزب پان ایرانیست دل‌آرامی می‌گوید.


      پاینده ایران

     زنده باد ملت دلیر ایران

     هما-همگرایی ملی ایرانیان

     دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ (۲۵۸۲) برابر با ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۳ 

  • جنبش توسعه و مدنیت ایرانیان
  • حزب سکولار دمکرات ایران
  • سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
  • سازمان زنان ایران
  • سازمان فرهنگی سیاسی ایران پاد
  • کنگره رهایی ایران

بیانیه هما - نخستین سالگرد دکتر حسن کیانزاد