ILC PNG 250

به نام ایران

 

بیانیه هما-همگرایی ملی ایرانیان در محکومیت دولت بلژیک

 

هم‌میهن گرامی،

امروز، روزی تاریک و شرم آور در تاریخ دولت بلژیک و اتحادیه اروپا است. خبر تبادل اسدالله اسدی، تروریستی که تحت پوشش دیپلمات در اروپا فعالیت می‌کرد، با یک گروگان بلژیکی، شوک و بهتی همراه با خشم را در میان آزادیخواهان و دموکراسی‌خواهان ایرانی به همراه آورد.

این اقدام ننگین دولت بلژیک در زمانی اتفاق افتاده که حکومت استبدادی جمهوری اسلامی با اعدام‌های بی‌سابقه و صدور احکام سنگین زندان بدون رعایت اصول دادرسی، به سرکوب وحشیانه مردم ایران ادامه می‌دهد. بی‌شک این روز لکه ننگی بر پیکره دموکراسی و حقوق بشر در تارخ معاصر کشورهای غربی است و ملت آگاه ایران آنرا فراموش نخواهد کرد.

ما سازمان‌های هما، همگرایی ملی ایرانیان، افزون بر محکومیت تسلیم و کرنش دولت بلژیک در برابر سیاست‌های تروریستی جمهوری اسلامی، یادآور می‌گردیم که این اقدام نه تنها امنیت شهروندان غربی را به مخاطره می‌اندازد،‌ بلکه راه را برای هر جنایت دیگری توسط حکومت‌های استبدادی می‌گشاید

ما بر این باوریم که در سایه همگرایی مبارزین راستین، با دوری جستن از تفرقه‌ها و نفرت پراکنی‌ها، بزودی بساط ظلم و ستم این حکومت فاسد در سرزمین ما برچیده و به زباله دان تاریخ فرستاده خواهد شد.

      پاینده ایران

     زنده باد ملت دلیر ایران

     هما-همگرایی ملی ایرانیان

     آدینه ۵ خرداد ۱۴۰۲ (۲۵۸۲) برابر با ۲۶ مه ۲۰۲۳ 

  • جنبش توسعه و مدنیت ایرانیان
  • حزب سکولار دمکرات ایران
  • سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
  • سازمان زنان ایران
  • سازمان فرهنگی سیاسی ایران پاد
  • کنگره رهایی ایران

 

Homa insta اسدی