ILC PNG 250

 

به نام ایران

 

درباره قتل وحشیانه ژینا (مهسا) امینی

 

ملت بزرگ ایران

جمهوری دد منش اسلامی حاکم بر ایران بار دیگر بر همگان ثابت نمود که برای نابودی ایران و ایرانی از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌کند. اینبار ژینا (مهسا) امینی دختر ۲۲ ساله ایرانی قربانی دستگاه سرکوب و هراس افکنی این رژیم خونخوار گردید. جوانی که به هنگام دستگیری غیرقانونی، توسط ضرب و جرح پلیس امنیت اخلاقی، بقتل رسید و داغی دیگر بر دل ملت ستمدیده ایران افزود.

قتل وحشیانه ژینا (مهسا) امینی بار دیگر این نکته مهم را یادآوری می‌کند که این رژیم خونخوار اصلاح ناپذیر بوده و تنها راه نجات از ارابه‌های مرگ آن، سرنگونی و براندازی تمام کمال آن است.

کنگره رهایی ایران در کنار همدردی و همبستگی با خانواده دادخواه ژینا (مهسا) امینی، پشتیبانی خود را از فراخوان دو روز عزای عمومی که از سوی شاهزاده رضا پهلوی پیشنهاد شده و برخی دیگر از سازمان‌ها، گروه‌ها و کنشگران دیگر نیز بر آن تاکید نموده‌اند، اعلام می‌دارد و بدینوسیله یکایک هم میهنان را به اعتصاب و اعتراض بر علیه این اقدام وحشیانه دعوت می‌نماید.

 

پاینده ایران

زنده باد ملت دلیر ایران

کنگره رهایی ایران

 

About the murder of Mahsa Amini