ILC PNG 250

 

به نام ایران

 

پشتیبانی از اعتراضات فرهنگیان کشور

 

فرهنگیان ایران که تربیت آینده سازان کشورمان را بر عهده دارند در بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی همواره مورد تبعیض و فشارهای امنیتی قرار داشته اند و در عین حال هرگز ازسطح زندگی مناسب کرامت انسانی برخوردار نبوده اند. اعتراضات هفته های اخیر این قشر آگاه وزحمتکش برای حقوق صنفی خود شامل حق تشکل ، بالا بردن کیفیت آموزش و پرورش، اجرایکامل طرح رتبه بندی و همسان سازی حقوق بازنشستگان با سرکوب و دستگیری شمار زیادی ازمعلمان فعال روبرو شده و بسیاری از آنان به اخراج از خدمت تهدید شده اند. با این حال فرهنگیان کشور به مثابه ذهن روشن و آگاهی بخش جامعه هرگز از مبارزه دست برنداشته و نخواهند برداشت. 

بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران دایر بر لزوم آزادی معلمان بازداشت شده و دعوت به برگزاری تجمع های سراسری در روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه نشانه عزم راسخ آنان برای تداوم مبارزه تا دستیابی به خواسته های اولیه است .

ما، امضا کنندگان این بیانیه، سرکوب فرهنگیان کشور توسط رژیم جمهوری جهل و خرافات را به شدت محکوم می کنیم و پشتیبانی کامل خود از خواسته های بحق فرهنگیان را که متاسفانه با فقر و گرسنگی پنهان نیز دست بگریبانند، اعلام میداریم.

در شرایطی که تورم، کمبود مواد غذایی و گرانی از جمله آرد و نان که عمده ترین اقلام حیاتی اکثریت ملت ایران می باشد، زندگی بخش بسیار بزرگی از مردم ایران را مختل و غیر قابل تحمل ساخته است، امیدواریم قشرها و گروه های اجتماعی دیگر خصوصا کارگران صنایع نیز به فرهنگیا ن مبارز و آزادیخواه بپیوندند و همگام با هم کشور عزیزمان ایران را از گرداب فلاکت و نابودی که ثمره حکومت نالایق جمهوری اسلامی است، رها سازند. 

 

پاینده ایران

شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱


اتحاد برای آغازی نو/ اندیشکده آوای آزادی / ایران چنج / جبهه ملی ایران – برونمرز / جمعیت ایرانیان مبارز (جام) / جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران / جنبش سکولار دموکراسی ایران /حزب سکولار دموکرات ایرانیان / حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) / سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست / سازمان زنان ایران / شبکه فرشگرد / کنگره رهایی ایران / کوشندگان اتحاد مردم ایران برای دمکراسی / نهاد مردمی .