ILC PNG 250

به نام ایران

 

پیام همدردی سازمان‌های هما به ملت مظلوم ایران و سوگواران فاجعه متروپل

 

ملت بزرگ ایران،

رژیم مافیایی جمهوری اسلامی در درازای عمر پلید خود، دستاوردی جز تباهی و نابودی ایران و ایرانی نداشته و بی گمان نخواهد داشت. رویدادهای اندوه برانگیز چند روز اخیر خود نشان بر درستی این ادعا است. از وضعیت سوگناک «ایران» یوزپلنگ ایرانی و مرگ دو توله وی تا ریزش ساختمان متروپل در آبادان. جمهوری اسلامی با بوجود آوردن دشامد ناگوار سینمای رکس آبادان، خوی جنایتکار خویش، دشمنی و مردم ستیزی خود را به ایرانیان نمودار کرد و اکنون با فاجعه متروپل و گرانی‌های افسار گسیخته که نماد روشن فساد و ناتوانی این رژیم مافیایی در تامین کمینه‌های انسانی و حیاتی برای ایرانیان است، کوشش خود برای نابودی ایران و ایرانی را مجدد به نمایش گذاشت.

ما سازمان‌های همگرایی ملی ایرانیان – هما، در پی ابراز همدردی و دل آرامی با خانواده‌های داغدار و آسیب دیده از فجایع اخیر در ایران، خاطرنشان می‌سازیم جمهوری اسلامی خطری جدی برای وجود و دوام ایران و ایرانی است. همچنین تنها راه پایان روزهای تیره و تار ایران عزیزمان را در ریشه کنی تمام و کمال این نظام ولایی و استقرار نظامی سکولار دمکرات می‌دانیم و در این راه دست همکاری به سوی تمامی سازمان‌ها و احزاب سیاسی هم باور دراز می‌نماییم.

‎پاینده ایران‎

زنده باد ملت دلیر ایران 

هما-همگرایی ملی ایرانیان

• جنبش توسعه و مدنیت ایرانیان

• حزب سکولار دمکرات ایران

• سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

• سازمان زنان ایران

• سازمان فرهنگی – سیاسی ایران پاد

• کنگره رهایی ایران

آدینه ۶ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ می۲۰۲۲‏

 

Homa CinemaRex To Metropol