ILC PNG 250

به نام ایران

محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین

 

ملت بزرگ ایران،
توسعه طلبی‌های ولادمیر پوتین و تجزیه خاک اوکراین با به رسمیت شناختن دو جمهوری دست نشانده خود، ‏دونتسک و لوهانسک، از پنجشنبه پنجم اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۲۴ فوریه ۲۰۲۱ با تجاوز نظامی و تهاجم گسترده و ‏نقض تمامیت ارضی کشور اوکراین وارد مرحله جدیدی شد.‏
‏ دست اندازی‌های نظامی روسیه بر نواحی همجوار مرزی و کشورهای همسایه برای مردمان آسیای میانه و اروپای ‏شرقی به هیچ وجه ناآشنا نبوده و نیست، همچنانکه زخمهای ناشی از لشکرکشی‌ها و تجزیه سرزمین های میهنمان ‏هنوز در حافظه تاریخی ملت ایران، تازه و دردآور است. از سوی دیگر در دهه های اخیر حمایتهای گسترده نظامی و ‏اطلاعاتی روسیه از عراق در طول جنگ هشت ساله و تصاحب سهم ایران در دریای کاسپین از طریق قرارداد آکتائو ‏و کنترل گاز و نفت ایران در شمال کشور نمک بر رخمهای دیرین پاشیده است.‏
برخلاف ادعاهای ماشین پروپاگاندا روسی و دروغ های آشکار پوتین، او جنگی یک طرفه را علیه استقلال و تمامیت ‏ارضی کشوری صلح طلب و فاقد سلاح های کشتار جمعی آغاز کرد. جنگی که قربانیان آن بی شک کودکان، زنان و ‏مردان آزادی خواه و صلح طلب هستند. ‏
در این مدت شاهد کوشش کم سابقه ارگانهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی در ماله کشی این اقدام جنایتکارانه پوتین در ‏اوکراین بوده‌ایم، با اینکه این تجاوز آشکار او نه تنها مردم از سوی آزادیخواه، بلکه دولتهای جهان و رسانه‌های ‏کشورهای دموکراتیک یک صدا محکوم شده است. ‏
کنگره رهایی ایران با تاکید بر رعایت منشور سازمان ملل متحد و منشور حقوق بشر، همصدا با وجدان‌های بیدار ‏ملت آزادی خواه ایران و جهان، تجاوز آشکار روسیه به کشور اوکراین را شدیدا محکوم کرده و خواستار خروج فوری ‏تمامی نیروهای نظامی و شبهه نظامی وابسته به مسکو از خاک اوکراین بوده و خواهان رسیدگی نهادهای ذیربط جهانی ‏با تکیه بر اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد (۲۶ جون ۱۹۴۵) و قطعنامه‌های مرتبط آن به جرایم دولت ‏پوتین* است.‏
پاینده ایران
زنده باد ملت دلیر ایران
کنگره رهایی ایران

‏*- ماده یک بند یک ، ماده دو بند چهار . قطعنامه ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰‏

 

We Stand with Ukraine