ILC PNG 250

به نام ایران

 

بیانیه هما-همگرایی ملی ایرانیان به مناسبت سالگرد ۲۲ بهمن

 

ملت بزرگ ایران،

روز  ۲۲ بهمن سالگرد رویدادهایی است که راه را بر پیشرفت کشور و ملت ایران سد کرد و سرزمینمان را ‏در درازای ۴۳ ‏سال، تا پرتگاه فروپاشی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشاند. دهه‌ها پس از ‏رخدادهای بهمن ۵۷ و به روی ‏کار آمدن حاکمیت پلید ملایان، ایران و ایرانی سر در گریبان مشکلات و ‏رنجهای متاثر از این رخداد شوم هستند. ‏برآیند چیرگی روحانیون واپسگرای خودکامه اسلامی و سپاه ‏پاسداران آنان بر ایران چیزی جز فقر همه گیر، فساد ‏گسترده سازمان یافته و سر شکستگی ایرانیان در ‏عرصه بین الملل نبوده و نیست. واپسگرایانی که بارها و بارها به ‏همگان ثابت نموده‌اند که کمترین درکی ‏از حقوق انسانی، منافع ملی، عدالت اجتماعی، محیط زیست و بسیاری از ‏ارزش‌های لازمه یک حاکمیت ‏قرن بیست و یکمی نداشته و برای ماندگاری خود از هیچ جنایتی، حتی فروش آب و ‏خاک ایران در چهار ‏چوب قراردادهای پنهانی با کشورهای سلطه جوی چین و روسیه،  فروگذار نیستند.‏

ملت بزرگ ایران از هر گروه و خواستگاه هیچ زمانی دست از مبارزه بر علیه حاکمیت پلید ملایان بر ‏نداشته‌ و تا ‏نابودی کامل این فرقه تبهکار از پای نخواهد نشست. ضربات مبارزان بر پیکر تبهکاران ‏اسلامی، بویژه از دی ماه ۱۳۹۶ ‏در خراسان و سپس در قم و اصفهان، باعث ریزش پایگاههای اجتماعی ‏مذهبی آنان شد. همچنین آبان فراموش ‏نشدنی   ۱۳۹۸ را بیاد داریم که در بیش از صد شهر و شهرستان ‏فریاد آزادی و عدالت خواهی ملت رنج دیده به ‏گوش جهانیان رسید. از سوی دیگر اعتراضات صنفی در ‏چهارچوب خواسته‌های بر حق فرهنگیان، کارگران و ‏بازنشستگان در جای جای میهن همچنان ادامه دارد ‏و میرود تا تومار حاکمیت را برای همیشه در هم پیچد.‏

در جایگاه سهمناک کنونی که خیانت پیشگان اسلامی برای بقای خود حاضر به انجام هر جنایتی در حق ‏ملت ایران ‏هستند، بر همگی میهنپرستان است که از سکوت و بی‌تفاوتی پرهیز کرده، مخالفت و خشم ‏خود را در آوردگاه ایستادگی ‏مردمی، به دور از هر گونه گرایش و باور سیاسی به جلوگاه وجود آورده و ‏برای نجات ایران، این بزرگترین سرمایه ما، ‏دوشادوش هم، یکدل و همصدا به مبارزه با خائنین و ‏بیگانگان بپردازیم.‏

ما سازمان‌های هما - همگرایی ملی ایرانیان - افزون‌ بر محکوم کردن جنایات بیشمار رژیم ایران ویرانساز جمهوری ‏اسلامی ‏و متحدان استعمارگرش، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و همیاری با ملت ایران و دیگر گروه‌های ‏‏سیاسی آزادی خواه و ایران پرست، به آگاهی می‌رسانیم.‏

‎پاینده ایران‎

‎زنده باد ملت دلیر ایران 

هما-همگرایی ملی ایرانیان

• جنبش توسعه و مدنیت ایرانیان

• حزب سکولار دمکرات ایران

• سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست

• سازمان زنان ایران

• سازمان فرهنگی – سیاسی ایران پاد

• کنگره رهایی ایران

شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۵ فوریه ۲۰۲۲‏

 

بیانیه ۲۲ بهمن