ILC PNG 250

 

به نام ایران

 

بیانیه کنگره رهایی ایران به مناسبت یکصد و پانزدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت

 

هم میهن گرامی،

یکصد و پانزده سال پیش در چنین روزی در چهاردهم امرداد ۱۲۸۵ خورشیدی برابر با ششم آگوست ۱۹۰۶ مبارزان پیشگام جنبش مشروطیت، توانستند با دریافت فرمان مشروطیت گام بزرگی در استقرار حاکمیت قانون و پیشرفت کشور بردارند. این مبارزات منجر به تشکیل نخستین مجلس شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ گردید و اندکی بعد در دی ماه همان سال، نخستین قانون اساسی ایران بتصویب رسید.

اکنون پس از گذشت بیش از یک سده از مشروطیت و با تسلط حکومت مافیایی اسلامی، شاهد فقر، بیماری، برباد رفتن منابع و منافع ملی و استبدادی بمراتب سیاه‌تر از دوران پیش از مشروطیت هستیم که سایه شوم خود را بر میهنمان گسترانیده است.

بی شک با اتحاد و همبستگی آزادی خواهان در جای جای میهن، بزودی پرچم پیروزی در فراز آسمان ایران برافراشته خواهد شد و بساط ظلم و ستم خامنه‌ای را به زباله دان تاریخ خواهند سپرد.

کنگره رهایی ایران مبارزات یکپارچه مردم ایران در برابر استبداد حکومت مافیایی اسلامی را همچون مبارزان صدر مشروطیت گرامی می‌دارد.

 

پاینده ایران

زنده باد ملت دلیر ایران

کنگره رهایی ایران

 

فرمان مشروطیت