ILC PNG 250

به نام ایران

 

بیانیه هما-همگرایی ملی ایرانیان در اعتراض به دستگیریهای خودسرانه و فراقانونی در ایران

هم میهن گرامی،

در چند روز اخیر شاهد دستگیری خودسرانه آموزگار آزادی خواه جناب حجت الله رافعی، صدور حکم ظالمانه بیش از سه سال زندان به جرم دادخواهی برای جناب منوچهر بختیاری، برنامه ریزی جهت آدم ربایی روزنامه نگار مخالف رژیم بانو مسیح علی نژاد و همچنین خیزش مردم خوزستان بوده‌ایم. شوربختانه بسیاری از این اخبار و رویدادها با برخورد دوگانه رسانه‌ها بویژه رسانه‌های فارسی زبان مواجه شده‌اند، همچون دستگیری و زندان بانوی آزادی خواه سهیلا حجاب، بانو رضوانه خان‌ بیگی و حجت الله رافعی.

پس از شکست نظام در انتخابات فرمایشی و در حالی که ملت ستم دیده ایران با مشکلات عدیده قطع مکرر برق و بحران جدی آب روبرو هستند، دستگاه سرکوب خامنه‌ای جنایتکار، با دستگیری‌های گسترده، آدم ربایی و اعمال فشار توسط صدور احکام ظالمانه در پی انتقام گیری از ملت بزرگ و آزاده ایران است.

هما – همگرایی ملی ایرانیان ضمن اعلام همبستگی با مردم دمکراسی خواه خوزستان، دستگیری خودسرانه جناب حجت الله رافعی و رفتار دوگانه رسانه‌ها را بشدت محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط ایشان، بانو سهیلا حجاب و تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی و دگر اندیش است.

 

پاینده ایران  ‏

هما-همگرایی ملی ایرانیان

آدینه دوم جولای ۲۰۲۱ برابر با یازدهم تیرماه ۱۴۰۰ ‏


Homa 16 07 2021