ILC PNG 250

به نام ایران

 

بیانیه هما-همگرایی ملی ایرانیان در پشتیبانی از اعتصاب‌های سراسری در ایران

هم‌میهن گرامی،

با نادیده گرفتن خواسته‌های ملت ایران برای آزادی، دموکراسی و رفاه و با بی توجهی به قدرت بیکران ‏نیروی همبسته ملت، خیمه شب بازی ‏انتخاباتی رژیم تمامیت خواه فقاهتی جمهوری اسلامی با شکست ‏حقیرانه علی خامنه‌ای و پیروزی تاریخی ملت رنجدیده ایران پایان پذیرفت.‏‎ ‎

کارگران و کارمندان شریف ایرانی که دیرزمانی با حمایت قوانین ضد کرامت انسانی جمهوری اسلامی مورد ‏سوءاستفاده و تحقیر واقع شده‌اند، ‏گام بلند دیگری را با اعصتابها و اعتراضهای خود در جهت سرنگونی فرقه ‏تبهکار برداشته‌اند. این دادخواهی کارگری با پیوستن نیروهای چند ‏شرکت‌ پالایشگاهی و نیروگاهی و همچنین ‏تجمع اعتراضی پزشکان و اساتید دانشگاهها گسترش یافته است. با گذشت بیش از ۱۰ روز از ‏آغاز اعتصاب ‏شماری از گروه‌ها و تشکلهای صنفی در داخل و خارج از ایران، حمایت خود را از این اعتصاب سراسری ‏اعلام داشته‌اند. ‏

همگان بخوبی آگاه هستیم وضعیت اسفبار حاکم بر معیشت اکثریت ملت و اقتصاد کلان ایران، تنها ‏محصول و نتیجه ۴۲ سال بی‌لیاقتی و ‏‏فساد ‏‏مدیران و ساختار رژیم اسلامی است. اکنون زمان آن فرا ‏رسیده که مردم شریف ایران با آغاز اعتراضهای گسترده میلیونی، از اعصتابهای ‏‏سراسری پشتیبانی کرده و ‏سرنگونی ‏رژیم خامنه‌ای منفور را رقم زنند.‏

هما-همگرایی ملی ایرانیان، نافرمانی مدنی فراگیر، همبستگی و اتحاد غرور آفرین ملت دلیر ایران را به ‏ایرانیان آزادی خواه شادباش گفته، ‏مراتب پشتیبانی خود را اعلام میدارد.‏

 

پاینده ایران  ‏

هما-همگرایی ملی ایرانیان

آدینه دوم جولای ۲۰۲۱ برابر با یازدهم تیرماه ۱۴۰۰ ‏


Homa insta p