پیمان نوین

پیام پیمان نوین توسط شاهزاده رضا پهلوی در تاریخ هفتم مهر ماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ مستقیما خطاب به ملت ایران در شبکه‌های اجتماعی ایشان منتشر گردید که در ادامه شما را این پیام ویدئویی دعوت می‌نماییم. همچنین شما می‌توانید نوشتار این پیام را بزبان‌های مختلف از اینجا دانلود نمایید.

pdfنوشتار پیمان نوین -فارسیpdfThe New Covenant - EnglishpdfThe New Covenant - Germany - pdfThe New Covenant - Spanish