ILC PNG 250

 

به نام ایران

روز هشتم مارس بزرگداشت مبارزات آزادی‌ خواهانه زنان ایران زمین


زنان نیمه همواره سرکوب شده جامعه ایران هستند. انسان‌هایی که برابر پا به عرصه وجود می‌گذارند، اما جبر استبداد دینی حاکم بر ایران با برخورداری از پشتیبانی قوانین متحجرانه و انسان ستیزانه جمهوری اسلامی، حق زندگی آزادانه از آنان سلب شده‌ است. قوانینی که فاقد کمترین ارزش و احترام انسانی برای آنان است.

قانون حمایت خانواده،  نخستین قانونی بود که ‏ تنها دو هفته پس از پیروزی افراطیون اسلامگرا در ایران، به فرمان خمینی خونریز لغو گردید. قانونی که دستاوردی بزرگ برای حمایت از بانوان ایرانی محسوب می‌شد که با بی‌توجهی محض و توجیه وقیحانه نیروهای انقلابی و روشنفکران برای لغو آن، مواجه گردید. تنها شیر زنان ایرانی در تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ برابر با ۸ مارس ۱۹۷۹ به اعتراض بر علیه این واپسگرایی بزرگ برخاستند. اعتراضی که در طی ۴۲ سال حکومت ننگین جمهوری اسلامی، کماکان به شکلهای گوناگون در هر گوشه میهن ادامه دارد.

ما در کنگره رهایی ایران همچون یکایک آزاد زنان و مردان ایرانی که به برابری و مساوات یکایک انسان‌ها، فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب باورمند هستند، روز جهانی زن را گرامی داشته و به  مبارزات آزادی و برابر خواهانه زنان دلیر ایرانی ارج می‌نهیم و حمایت خود را همچون همیشه از کوشش‌های رهایی بخش ملت ایران اعلام می‌داریم.

پاینده ایران
زنده باد ملت دلیر ایران
کنگره رهایی ایران