ILC PNG 250

آگاهینامه

 

هم‌میهنان گرامی،

 بیست ‌‌چهارم ژانویه «روز جهانی آموزش» که در سال‌های اخیر توسط یونسکو (بخش آموزشی-فرهنگی سازمان ملل متحد) ‌و با هدف به وجود آوردن امکان فراگیری آموزش برای همه مردمان جهان نام گذاری شده است، گرامی باد.

اکنون دانش آموزان و دانشجویان این سرزمین علیرغم دارا بودن سالها تجربه آموزشی در کشور، از دسترسی عموم به آموزش با کیفیت و عادلانه، بحران نیروی انسانی، عدم سرمایه گذاری بهینه در بخش آموزش، سیاست زدگی نظام آموزشی، نبود تجهیزات فنی در مدارس، فرسودگی و غیر استاندارد بودن تاسیسات آموزشی برخوردار بوده و امکان دستیابی به آموزش فراگیر و کیفی را در سالهای آینده برای دانش آموزان و دانشجویان ایرانی همگام با هدف «آموزش سیاره زمین» که شعار امسال در سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است ،دور از ذهن متبادر کرده است.

شایسته است تا با تاکید بر حق برخورداری از آموزش هم‌ در اعلامیه‌های جهانی (ماده ۲۶) و هم در کنوانسیون حقوق کودک که خواستار آموزش اجباری رایگان برای تمام کودکان در دوران ابتدایی است، با بزرگداشت این‌ روز هدفی برتر در راستای فرصتهای یادگیری مادام العمر ،یکپارچه سازی سیستم آموزشی و از بین بردن تنوع سازی مدارس خصوصی، انگیزه دادن و ایجاد بذرهای امید و خوش بینی در میان جوانان، آموزش حقوق جوانان، نمایندگی مدلهای جدید رهبری از میان جوانان، سواد آینده، راههای هنر علم و تخصص را داوطلبانه در راستای رشد اهداف آموزشی کودکان و نوجوانان و شکوفایی آنان یک بار دیگر به این سرزمین کهن ارمغان بخشیم .

حمایت ما همواره همراهتان باد
روابط عمومی کنگره رهایی ایران
۲۲ ژانویه ۲۰۲۱