بیانیه محکومیت قتل نوید افکاری

هم‌میهن گرامی،

قتل نوید افکاری، جوانی ورزشکار و نام آور و پر از شور و امید زندگی، توسط حکم اعدام ناعادلانه و بر خلاف خواست و اراده ملت ‏ایران و جهان، تنها نمایانگر جوهر و سرشت پلید جمهوری مافیایی اسلامی و سرشت اصلاح و سازش ناپذیر آن می‌باشد. ‏
کنگره رهایی ایران ضمن ابراز دل آرامی به خانواده محترم و داغدار افکاری و ملت ایران، مراتب انزجار خود را از رفتار اهریمنی قوه ‏خونخوار قضائیه فرقه تبهکار را اعلام می‌دارد.‏

پاینده ایران
زنده باد ملت دلیر ایران
کنگره رهایی ایران