نامه سرگشاده دکتر اسفندیار ستاری به ورزشکاران و ملت دلیر ایران

نامه سرگشاده دکتر اسفندیار ستاری به ورزشکاران و ملت دلیر ایران

حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی

هم‌میهن گرامی،

ملا (حجت الاسلام) محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور باستناد آیات ۳۳ و۳۵ سوره احزاب توصیه به خانه نشینی زنان و حبس آنان در خانه را دارد. شاید با توجه به این پیش حکم ایشان به هیچ وجه اجازه نخواهند داد زنان جهت تماشای مسابقات مردان در استادیوم‌ها و اماکن ورزشی حضور یابند. چرا که دیدن ورزشکاران مرد را در لباس ورزشی برای زنان یک گناه میداند.

هم میهنان، این آیات بدنبال آیه ۳۰-۳۱-۳۲ سوره احزاب و همه این آیات خطاب به زنان پیامبر است و هیچ ارتباطی به ورزشگاه رفتن زنان کشور ندارد. بنظر می‌رسد که این حجت الاسلام نیز بمانند سایر ملایان حاکم، ناآگاه از مطالب قران و یا آشنایی به زبان عربی و حتی فارسی هم ندارد. ایشان با سوء استفاده از مقام خود مانند سایر همکارانشان برای خفقان و سرکوب کردن مردم غیور ایران از ادله نادرست استفاده کرده است.

خرافات، عقب گرایی، تبعیض و نقش زنان را بعنوان یک برده در جامعه نمایان کردن از جمله حکایات این حکومت ستیز گرای اسلامی است که ورزش ایران نیز زیر چنگال خفقان آور آنان دست و پا میزند. ملا منتظری در گفتار اخیر خود اظهار داشته است که با تمام وجود از حضور زنان در میادین ورزشی جلوگیری بعمل خواهد آورد و در غیر اینصورت مسئولین امر را مورد محاکمه قرار خواهد.

هم میهن بپا خیز، برای رهایی از این خفقان و سرکوب کردن و راندن ملایان حاکم از مسند قدرت و سپردن آنان بدست قانون باید از سلاح خرد و همگامی و اتحاد با یکدیگر استفاده کنیم.

زنان، مردان و جوانان ورزش دوست، قهرمانان و ورزشکاران، وقت آن رسیده است که هزاران تن از بانوان ایران بهمراه شما ورزش دوستان به استادیوم‌های  ورزشی رفته و درب‌ها را بروی خود بگشایید و نشان دهید که زمان بردگی بسر رسیده و برای تساوی حقوق خود آماده مبارزه هستید.

در این مرحله از مبارزات مردان قهرمان نیز موظفند به پشتیبانی از حقوق خواهران خود که پشت درب‌های بسته هستند بایسته است که دست از شرکت در مسابقات بکشند و خواستار راهیابی زنان را بداخل استادیوم شوند و تا زمانیکه خواسته آنان به نتیجه نرسد از شرکت در مسابقات دست خواهند کشید.  با این مبارزه مسالمت‌آمیز تماشاگران ورزشی نیز به شما خواهند پیوست و در کنار پیشه‌وران، بازاریان، معلمان، دانشجویان، کارگران و ... به آزادی رفتار، کردار و گفتار خود سهمی داشته باشید.

قهرمانان ملی و ورزشکاران غیور، مردم ایران همواره در انتظار دیدار و پشتیبانی شما در میدانهای ورزشی هستند.  شما نیز متقابلاً با محبوبیتی که در جامعه دارید موظف هستید تماشاگران خود را در مقابل تبعیضات و زورگویی رژیم ملایان پشتیبانی کنید. محیط ورزشی باید دور از هر گونه سیاست و تبعیض مذهبی، نژادی و جنسی باشد.

 

پاینده ایران

زنده‌ باد ملت دلیر ایران

کنگره رهایی ایران

دکتر اسفندیار ستاری، قهرمان اسبق دومیدانی ایران و مدیر سابق اداره تربیت بدنی و تفریحات سالم دانشگاه تهران (۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰)