بیانیه هما در حمایت از اعتصابات گسترده در ایران

هم‌میهن گرامی،

در این روزها که کارگران زحمت کش میهن برای اعتراض به حقوق پایمال شده خود دست به اعتصاب زده‌اند، نیاز به حمایت، همدلی و پشتیبانی از آنان بیش از پیش در جامعه احساس می‌گردد.

در مدت نزدیک به ۴۲ سال گذشته که جمهوری اسلامی کشور را اشغال و ایرانیان را در زندانی به بزرگی ایران گرفتار کرده است، بی تدبیری، بی کفایتی، دزدی و رانت خواری شخص اول نظام و مسئولان امور باعث سلب آرامش، امنیت و آسایش از  ملت شده و اقتصاد ملی را به ورطه نابودی کشانیده است.

اعتراضات ملت به عملکرد رژیم و دادخواهی آنها، با اختناق و سرکوب وحشیانه مزدوران رژیم مواجه شده است. بیدادگری‌های رژیم و ماجراجویی‌های خطرناک آن در منطقه، چاره‌ای جز اعتصابات سراسری برای کارگران و زحمت کشان ایران، در راستای نجات میهن از ورطه سقوط، باقی نگذاشته است و این حرکت هماهنگ می‌تواند آخرین ضربه مهلک بر پیکره منحوس رژیم مافیایی اسلامی و ارمغان آور آزادی برای کل میهن باشد.

هما-همگرایی ملی ایرانیان ضمن حمایت از اعتصابات گسترده مردم ستمدیده ایران، سایر گروه‌ها و اصناف جامعه را نیز به مشارکت در این کنش اعتراضی دعوت کرده و خواهان برکناری جمهوری اسلامی، در کلیت و تمامیت آن، و جایگزینی آن با یک حکومت غیر دینی، مردم سالار و ملی می‌باشد.

 

پاینده ایران

زنده باد ملت دلیر ایران

هما-همگرایی ملی ایرانیان

پنجشنبه شانزدهم امرداد ۱۳۹۹ برابر با ششم اوت ۲۰۲۰

حزب سکولار دمکرات ایران

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

سازمان زنان ایران

سازمان فرهنگی سیاسی ایران پاد

سامانه پادشاهی خواهان ایران

ستاد نافرمانی‌های‌ مدنی ایرانیان

کنگره رهایی ایران

همبستگی ملی ایرانیان اتریش