بیانیه هما در باره دریاچه کاسپین

همگرایی ملی ایرانیان پشتیبانی می‌کند:

هم میهنان گرامی،

دو قرارداد قانونی، تعهدآور و معتبر ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی میان ایران و شوروی، در بر دارنده‌ی رژیم حقوقی و منافع دو کشور در دریای مازندران (کاسپین) می‌باشند. بر پایه‌ی این دو قرارداد، هر دو کشور در این دریا دارای حق برابر هستند. از آن جا که تحدید ‌حدود میان ایران و شوروی در این دریا به عمل نیامده است، ایران به گونه‌ی برابر، در قطره‌قطره آب و نیز در بستر و فضای محاذی دریای مازندران (کاسپین) سهیم است.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، پانزده جمهوری مستقل بر پهنه‌ی این اتحاد شوروی سر بر آوردند. هر ۱۵ جمهوری نوخاسته از جمله فدراسیون روسیه، جمهوری ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری قزاقستان که دارای کرانه در دریای مازندران (کاسپین) هستند، بر پایه‌ی قراردادهای مینسک (پایتخت روسیه سفید یا بلاروس) و آلماتی (پایتخت پیشین جمهوری قزاقستان)، متعهد شدند که همه‌ی قرادادها و تعهدهای اتحاد شوروی با دیگر کشورها را محترم شمارند و بدان‌ها عمل کنند. این دو قرارداد، به ثبت دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد نیز رسیده‌اند.

قراردادهای مینسک و آلماتی در بر دارنده‌ی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی نیز می‌باشند که متضمن حقِ مسلمِ ۵۰ درصدی ایران در دریاچه‌ی مازندران (کاسپین) می‌باشد.

از این رو، امضای هر قرارداد یا موافقتنامه‌ای بر خلاف حقوق قانونی و تاریخی ایران در دریای مازندران (کاسپین) یعنی پذیرش سهم کمتر از ۵۰ درصد، در حکم تجزیه کشور و خیانت به ملت ایران و عملی غیر قانونی است.

پاینده ایران

زنده باد ملت دلیر ایران

هما – همگرایی ملی ایرانیان و جنابان دکتر هوشنگ طالع، دکتر سهراب اعظم زنگنه، دکتر حسن کیان‌زاد و دکتر اردشیر صفایی‌پور

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

سازمان زنان ایران

سازمان فرهنگی سیاسی ایران پاد

سامانه پادشاهی خواهان ایران

ستاد نافرمانی‌های‌ مدنی ایرانیان

کنگره رهایی ایران

همبستگی ملی ایرانیان اتریش