اعلامیه به کنشگران سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حاکم بر ایران

هفته گذشته ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ نشستی در واشنگتن دی‌سی از طرف وزیر امور خارجه امریکا، آقای ‏مایک پومپئو برگذار ‏گردید که تعدادی از کنشگران سیاسی نیز به این نشست دعوت شده و حضور داشتند.‏
در پایان سخنرانی آقای پومپئو، تعدادی از کنشگران سیاسی شعار «رژیم چنج» (Change Regime) سردادند و در انتهای ‏این نشست اشاره شده است که دولت آمریکا با تمام امکانات خود از اعتراضات مردم ‏ایران حمایت خواهد کرد. در پاسخ ‏به سئوال یکی از خبرنگاران، که پرسیده بود «چرا آمریکا سیاست ‏تغییر رژیم را در دستور کار خود قرار نداده است؟» ‏اینگونه گفته شد: « این خود مردم ایران هستند که باید ‏این سیاست را در دستور کار خودشان داشته باشند و نه ‏آمریکا.»‏

در اینجا بیان دو نکته دارای اهمیت می‌باشد:‏

  • سردادن شعار رژیم چنج‎ (‏Regime Change) ‏‎ ‎برای نمایندگان و دولتمردان خارجی، نشانگر ‏ضعف آشکار و شدید ‏آندسته از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی است که با ابراز عجز و ناتوانی ‏و سلب مسئولیت از خود، به ‏بیگانگان روی آورده و از آنان استمداد می‌طلبند.‏
  • طبق قوانین بین‌المللی چنانچه یک کشور با صراحت اعلام به براندازی یک نظام در کشوری ‏دیگری نماید در واقع ‏رسما به آن کشور اعلان جنگ نموده و یا حداقل متهم به دخالت در امور ‏داخلی آن کشور می‌گردد، از اینرو آن ‏کشور می‌تواند در سازمان ملل از آن طرح شکایت نماید. ‏ناآگاهی در این زمینه می‌تواند اعتبار حرفه‌ای یک سازمان ‏سیاسی و یا یک کنشگر را خدشه‌دار ‏نماید.‏

با پرهیز از ناجی طلبی و واسطه خواهی، تمرکز بر روی وظیفه و مسئولیت خود گذاشته و در هدایت ‏مردم بسوی ‏درست‌ترین راه که همانا اعتصابات و اعتراضات تمام اصناف در سرتاسر کشور می‌باشد، ‏تلاش نماییم تا با به صحنه ‏آوردن همه مردم، توان واکنشی رژیم را از آن سلب نماییم.‏

در پایان یادآور می‌شود که حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از آن است که خویش را ‏می‌نمایاند و این ‏ضعف را مدیون مبارزات شبانه روزی فرزندان راستین آزادیخواه ایرانزمین هستیم و ‏خواهیم بود و باور داریم که دستیابی ‏به آزادی و حاکمیت مردمی بسیار گران است و توان پرداخت آن، ‏تنها با مشارکت همه مردم و رهبران سیاسی آنان میسر ‏می‌گردد.‏

با مسئولیت پذیری، دوش بدوش، همگام با یکدیگر و بدون توسل و انتظار از کمک بیگانگان، پیش بسوی ‏آزادی ایران.‏

پاینده ایران ‏
زنده باد ملت دلیر ایران
هما - همگرائی ملی ایرانیان