بیانیه محکومیت بازداشت خانواده پویا بختیاری


در سوم دیماه ۱۳۹۸ (۲۴ دسامبر۲۰۱۹)، دو روز پیش از آیین گرامی‌ داشت چهلمین روز جاوید نامان قیام آبان ماه و فراخوان پدر و مادر دلیر زنده یاد پویا بختیاری، باخبر شدیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ایران، طی یک اقدام غیر انسانی و غیر قانونی، این دو دلاور را به همراه تنی چند از بستگان و هم‌میهنانمان بازداشت کرده‌اند.
واکنش وحشیانه و بازداشت‌های گسترده از سوی حکومت فاسد اسلامی، نشانگر عجز، هراس و واماندگی رژیم در برابر اراده ملت شجاع بوده و اعلان جنگ حاکمان به مردم بپا خواسته می‌باشد.
سازمان‌های هما (همگرائی ملی ایرانیان)، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط خانواده پویا بختیاری و تمامی زندانیان سیاسی بوده و بازداشت غیر قانونی آنها را شدیدا محکوم می‌نماید.
 
زمان آن است تا ایرانیان آزادیخواه در هر نقطه از جهان با برپایی آیین‌ بزرگداشت یاد و خاطره جاوید نامان راه آزادی در روز ۵ دی‌، ابراز انزجار خود را از حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی نمایان داشته و صدای حق طلبانه هموطنان خود در ایران باشند.

 
پاینده ایران
زنده باد ملت دلیر ایران
هما (همگرائی ملی ایرانیان)