با نهایت شادمانی آگاهی یافتیم که آقای حمید نوری معروف به "عباسی" یکی از اعضای هیات مرگ در کشتار تابستان ۶۷، با تلاشهای دو هم میهن گرامی دکتر کاوه موسوی و آقای ایرج مصداقی بهنگام ورود به سوئد در فرودگاه دستگیر و روز چهارشنبه ١۳ نوامبر، دادگاهی در استکهلم ادامه بازداشت این جانی را برای چهارهفته صادر نموده است.
 
سازمانهای هما از زحمات و تلاشهای خستگی ناپذیر دکتر موسوی و آقای مصداقی که این پروژه بی سابقه را هدایت و به سرانجام رسانده اند و همچنین از قضات سوئدی و بویژه بانو کارولینا ویسلاندر دادستان این پرونده، ستایش و قدردانی می نماید. واکنش های مقاماتی از سازمان ملل نشانگر همراهی جهانی از دادخواهی بازماندگان جنایات جمهوری اسلامی در دادگاه های دیگر کشورها می باشد.  بانو اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد گفت "این اولین گام مهم به سوی عدالت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است" و تائید دبیرکل سازمان ملل که گفت:  "بازداشت یک مرد ایرانی در سوئد به ظن جرایم علیه بشریت یک تحولی تاریخی علیه مصونیت از مجازات در خصوص کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ در ایران است. این بازداشت همچنین تصدیقی است به یک کارزاری طولانی بر سر حقیقت و برای برقراری عدالت به دست خانواده‌های قربانیان و بازماندگان"
 
این نخستین بار است که یک ایرانی به اتهام دست داشتن در جنایات تابستان ٦٧ در خارج از ایران بازداشت و محاکمه می شود. ما امیدواریم بر اساس اسناد و مدارکی که آقای مصداقی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، طی سال‌ها جمع‌آوری کرده است و همچنین شهود شاهدان و  از جان به‌ در بردگان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و هدایت امور حقوقی این پرونده از سوی حقوقدانی با تجربه و برجسته همچون دکتر موسوی، دادگستری سوئد باتوجه به شکوائیه ای که تقدیم شده و مدارک تکمیلی، محاکمه این جنایتکار جمهوری اسلامی را به اتهام جنایت علیه بشریت آغاز و بسیاری از نا گفته های این جنایت در مورد آمران و عاملان آن برای جهانیان و هم میهنان آشکار گردد.
 
١۴ نوامبر ٢۰١٩
همگرائی ملی ایرانیان (هما)