Organizational Ethics Charter

 

منشور اخلاقی و سازمانی هموندان کنگره رهایی ایران 

 

ما هموندان کنگره رهایی ایران  بر باورهای اخلاقی و سازمانی زیر هم پیمان و استوار خواهیم بود:

۱. باور ژرف به اهداف و باورهای مشترک کنگره و تلاش برای تحقق آنها.
۲. رعایت قوانین، مقررات و  دستورالعمل‌ها، ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری، قانون گرایی و تعمیم آن در کنگره.
۳. همکاری و اعتقاد به مشارکت پذیری، انسجام سازمانی و رعایت وجدان کاری، انضباط و عدالت در انجام وظایف.
۴. در جهت تقویت ارزش‌های اخلاقی و سازمانی در محیط کار و ایجاد فضای صمیمی، از هرگونه تبعیض، شایعه سازی، تهمت، غیبت و گویش‌های زشت پرهیز خواهیم نمود.
۵. روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت نموده و با رعایت اصل احترام و تشویق هموندان سعی نماییم که این امر را در بین هموندان اشاعه دهیم.
۶. تلاش در انجام بهینه وظایف و ماموریت‌های محوله در سطوح مدیران و یا اعضای واحدهای سازمانی کنگره.
۷. رعایت حریم خصوصی هموندان و تلاش در جهت حفظ اسرار هموندان.
۸. ترجیح دادن خواست‌ها و وظایف سازمانی به خواست‌ها و امور شخصی.
۹. تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسایی و گزینش هموندان با تجربه و متخصص در امور مربوطه.
۱۰. تلاش مجدانه در شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی به کنگره.
۱۱. شناسایی متخلفان و قانون گریزان و برخورد قانونی پیش بینی شده در آیین‌نامه‌های کنگره با آنان.
۱۲. بکارگیری اصول دقت، درستی و سرعت، در بررسی گزارشهای رسیده و اطلاع رسانی به موقع آنها به مراجع مربوطه در کنگره.
۱۳. بهره‌مندی از نگرشی کلان و برنامه ریزی متناسب با روش‌های نوین و فناوری‌های روز.
۱۴. تلاش برای تطبیق دانش و مهارت‌های خود در زمینه فعالیت‌های سازمانی با دانش روز و بکارگیری آنها با توانمندی و ابتکار خود در انجام مسئولیت‌ها و وظایف سازمانی.
۱۵. شرکت در دوره های آموزشی فن آوری‌های نوین و به روز برای افزایش توانمندی‌های خود.
۱۶. تلاش برای فراگیری مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه سازمانی خود و بکارگیری تمام توان فنی، تخصصی و حرفه‌ای خویش برای انجام بهینه وظایف سازمانی.
۱۷. انجام امور براساس مشارکت و رعایت سلسله مراتب سازمانی.